Odszkodowanie
ZaSzczepienie.info

Zakres usług

Zakres usług Kancelarii obejmuje ustne porady prawne, sporządzanie pisemnych opinii prawnych, sporządzanie pism procesowych, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz przed organami administracji publicznej. Wysokość honorarium za świadczoną pomoc prawną zależy od rodzaju i charakteru sprawy. Honorarium jest ustalane z każdym Klientem indywidualnie (np. według stawki godzinowej, stawki godzinowej połączonej z wynagrodzeniem za sukces, stawki ryczałtowej lub w inny sposób ustalony z Klientem).

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij