Odszkodowanie
ZaSzczepienie.info

Niepożądane odczyny poszczepienne

Powrót do listy artykułów

Czym jest niepożądany odczyn poszczepienny (NOP) ? Przepisy definiują go jako niepożądany objaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym (podaniem szczepionki przeciw chorobie zakaźnej w celu sztucznego uodpornienia przeciwko tej chorobie).

Jeśli chodzi o rodzaje i kryteria rozpoznawania niepożądanych odczynów poszczepiennych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego to wyróżnia się:

ciężki niepożądany odczyn poszczepienny, który zagraża życiu i może:

1) wymagać hospitalizacji w celu ratowania zdrowia;

2) prowadzić do trwałego ubytku sprawności fizycznej lub umysłowej;

3) kończyć się śmiercią.

poważny niepożądany odczyn poszczepienny, który charakteryzuje się dużym nasileniem objawów w postaci znacznego obrzęku kończyny, silnego jej zaczerwienienia, wysokiej gorączki, ale:

1) nie wymaga zwykle hospitalizacji w celu ratowania zdrowia;

2) nie prowadzi do trwałego uszczerbku dla zdrowia;

3) nie stanowi zagrożenia dla życia.

łagodny niepożądany odczyn poszczepienny, który nie ma szczególnie dużego nasilenia, a charakteryzuje się występowaniem:

1) miejscowego obrzęku kończyny;

2) silnego miejscowego zaczerwienienia;

3) gorączki.

Rodzaje NOP i kryteria ich rozpoznawania na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, sposób zgłaszania, a także wzory formularzy zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych i sposób prowadzenia rejestru zgłoszeń NOP, udostępniania danych nim objętych oraz okres ich przechowywania, określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz.U.2010.254.171).

Aktualizowany na bieżąco raport dotyczący NOP występujących przy szczepieniach przeciwko COVID znaleźć można na stronach gov.pl [LINK] 

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij